خال پوستی

خال پوستی

خال‌ها می‌توانند مادرزادی یا اکتسابی باشند. خال‌ها در همه جای پوست بدن مانند صورت و اندام‌ها امکان رشد دارند. خال‌ها معمولاً به رنگ قهوه‌ای، قهوه‌ای تیره یا مشکی با لبه واضح دیده می‌شوند. رنگ خال به دلیل وجود سلولهای رنگدانه دار پوستی (ملانوسیت) است. بیشتر خال های حاوی رنگ دانه بی ضرر هستند اما بعضی از صاحب نظران معتقد اند که همه خال های مادرزادی باید برداشته شوند زیرا بیشتر انها احتمال بروز تغییرات بدخیمی را دارند . برداشتن خال پوستی در نوشهر و چالوس در مرکز پوست نوشهر ارزو علیخانی